Netekome istoriko Algio Povilo Kasperavičiaus

2022 m. birželio 28 d.

2022 m. birželio 27 d. mirė ilgametis Visuotinės lietuvių enciklopedijos Mokslinės redakcinės tarybos narys, daugelio straipsnių autorius ir recenzentas istorikas doc. dr. Algis Povilas Kasperavičius.

Algis Povilas Kasperavičius gimė 1942 m. sausio 16 d. Berčiūnuose (Naujamiesčio vlsč.). 1975 m. baigęs Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą 1976–2018 m. čia dėstė, 1990–1993 m. buvo Naujausiųjų laikų istorijos katedros vedėjas. 1983 m. apgynė disertaciją iš 20 a. Prancūzijos istorijos.

A. P. Kasperavičius buvo itin plačių mokslinių interesų ir originalaus mąstymo istorikas. Tyrė 1918–40 m. Lietuvos vidaus ir užsienio politikos, istoriografijos, tautų santykių problemas, parašė monografijų ir studijų apie 18 a. pabaigos Prancūzijos revoliuciją, 20 a. tarptautinių santykius, tarpukario Lietuvos socialinę raidą, buvo mokyklinių istorijos vadovėlių bendraautoris. Nuolatinis Lietuvos moksleivių istorijos olimpiadų vertinimo komisijos pirmininkas, tarpvalstybinės Lietuvos ir Lenkijos istorijos ir geografijos vadovėlių bei mokymo ekspertų komisijos narys. 2001–2015 m. Visuotinės lietuvių enciklopedijos Mokslinės redakcinės tarybos narys. Prisidėjo rengiant internetinę enciklopedijos versiją (Vle.lt).

Užjaučiame Velionio artimuosius ir kolegas.

 

Rimanto Karecko nuotrauka 


Nuotraukų galerija