Sveikiname kalbininkę Reginą Venckutę

2022 m. birželio 8 d.

Nuoširdžiai sveikiname Vilniaus universiteto Baltistikos katedros docentę dr. Reginą Venckutę, tapusią kalbininko Petro Būtėno ir jo mokinės Aleksandros Kazickienės atminimo premijos laureate! Premija kalbininkei skirta už reikšmingus mokslo ir mokslo populiarinamuosius bei mokomuosius darbus, kalbinį visuomenės švietimą, ilgametę visuomeninę lituanistinę veiklą.

Dėkojame kalbininkei už kalbotyros straipsnius, parašytus „Visuotinei lietuvių enciklopedijai“, ir už konsultacijas „Pasaulio vietovardžių“ žodyno rengėjams.

Premiją įsteigė Kazickų šeimos fondas ir Lietuvių kalbos draugija.

Premija laureatei bus įteikta Vilniuje, Šv. Kazimiero bažnyčioje, birželio 12 d. 13 val.

Pagerbiant Aleksandros ir Juozo Kazickų atminimą nuo 12 val. šioje bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios.

Aldonos Kruševičiūtės nuotrauka