Netekome lietuvių istoriko, bibliografo, visuomenės veikėjo Juozo Tumelio

2022 m. sausio 21 d.

Eidamas 84-uosius metus trečiadienį mirė istorikas, bibliografas, visuomenės veikėjas Juozas Tumelis.

J. Tumelis gimė 1938 metais Marijampolėje, 1956 metais įstojo mokytis lietuvių kalbos ir literatūros Vilniaus universitete, 1972 metais baigė istoriją, dirbo bibliografu Knygų rūmuose, keletą dešimtmečių – Martyno Mažvydo bibliotekos Senų ir retų spaudinių skyriuje vyriausiuoju bibliografu, vedėju. 1990-1992 metais J. Tumelis buvo Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo tarybos pirmininkas, vėliau – Lietuvos nacionalinės bibliografijos redakcinės kolegijos, Visuotinės lietuvių enciklopedijos 1-11 tomų mokslinės redakcinės tarybos pirmininkas. Jis paskelbė daugiau nei 60 mokslinių straipsnių iš senosios lietuvių literatūros, Lietuvos istorijos ir filosofijos istorijos, sudarė 14 bibliografinių rodyklių. 1999 metais J. Tumelis apdovanotas Gedimino ordino Riterio kryžiumi, 2006 – šio ordino Karininko kryžiumi, 2002 metais jam įteiktas Sausio 13-osios atminimo medalis.

Skaudžią netekties valandą užjaučiame Velionio artimuosius ir kolegas.

© Eugenijus Žygaitis nuotrauka


Nuotraukų galerija