Kūrybinės sėkmės ir ilgiausių metų enciklopedininkui Antanui Račiui!

2021 m. kovo 25 d.

Sveikiname kolegą, buvusį „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ vyriausiąjį redaktorių Antaną Račį, kovo 25-ąją švenčiantį gražią sukaktį. Jo gyvenimo dešimtmečiai, atiduoti lietuvių enciklopedijoms, stebina ir įkvepia. 

Ką reiškė vadovauti enciklopedijos rengimo darbams? Pacituokime sukaktuvininką: „Man teko ne tik skaityti visą enciklopediją (kai kuriuos straipsnius net 2–3 kartus), bet ir spręsti autorių ginčus su recenzentais ir Mokslinės redakcinės tarybos nariais dėl jų kritinių pastabų, taip pat redaktorių ginčus su Mokslinės redakcinės tarybos nariais arba tarybos narių vienų su kitais. Visais ginčytinais atvejais stengiausi ieškoti kompromiso ir palaikyti specialistų nuomonę“ (Antanas Račis. Enciklopedininko kelias. „Žmogus su enciklopedija“. MELC, 2016, p. 39). 

Kokia buvo šio darbo apimtis? Pasikliaukime buvusio vyriausiojo redaktoriaus informacija: „Visuose VLE tomuose išspausdinta 121 804 straipsniai (apie 17 procentų jų – iliustruoti), apie 25 120 iliustracijų, 656 žemėlapiai“ (ten pat, p. 47).

Antanui vadovaujant parengta „Visuotinė lietuvių enciklopedija“ – tvirtas pamatas šių dienų elektroninei enciklopedijai e. VLE. Dėkojame Jums, mielas Antanai, už enciklopedinio darbo pamokas ir džiaugiamės Jūsų gražia sukaktimi.

-----------------------------------------------------------------

Nuotraukose

– Pasitarimas dėl VLE iliustracijų (Rimantas Kareckas, Aldona Stanelienė, Antanas Račis)
– Antanas Račis Lietuvos Respublikos Seime pristato paskutinį „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ tomą. Kairėje dr. Algirdas Matulevičius, dešinėje Rimantas Kareckas ir prof. habil. dr. Stasys Vaitekūnas
– Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu apdovanoto Antano Račio šeima su Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite

---------------------------------------------------------------------------------

Antaną Račį sveikina jo bičiulis Vytautas Žeimantas ir Lietuvos žurnalistų sąjunga: 

Mūsų kolegai, vienam žinomiausiam Lietuvos enciklopedininkui Antanui Račiui – tik 85!


Karinos Kropaitės parengtą pasakojimą apie Antaną Račį paskelbė portalas „Mano kraštas“:

Antanas Račis – tobulas enciklopedijų variklis


Nuotraukų galerija