Žurnalisto – kalbos bičiulio – rinkimai

2021 m. kovo 3 d.

Lietuvių kalbos draugijos (LKD) Kalbos tvarkytojų skyrius skelbia Žurnalisto – kalbos bičiulio – rinkimus ir kviečia iki gegužės 1 d. siūlyti pretendentus.

Medžiaga ir dokumentai, įrašyti PDF formatu, siunčiami el. paštu lkdraugija@gmail.com (žr. pridedamus nuostatus).

Bus skelbiami du nugalėtojai:

vietinės ar regioninės žiniasklaidos žurnalistas – kalbos bičiulis,

šalies žiniasklaidos žurnalistas – kalbos bičiulis.

Vietinėje ar regioninėje žiniasklaidoje dirbančius žurnalistus siūlo savivaldybių kalbos tvarkytojai.

Šalies žiniasklaidoje dirbančius žurnalistus siūlo visi LKD nariai.

Nugalėtojai bus paskelbti gegužės 7 d., Spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną.

Žurnalisto – kalbos bičiulio – rinkimų nugalėtojams įteikiami diplomai ir LKD įsteigti prizai.

ŽURNALISTO – KALBOS BIČIULIO – RINKIMŲ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Rinkimų tikslas – skatinti Lietuvos žurnalistus domėtis lietuvių kalbos raida, padėtimi, problemomis ir prisidėti prie kalbos klausimų sklaidos vietinėje, regioninėje ir šalies žiniasklaidoje.

2. Žurnalisto – kalbos bičiulio – rinkimus organizuoja Lietuvių kalbos draugijos Kalbos tvarkytojų skyrius.

3. Kasmet išrenkami ir apdovanojami du žurnalistai: dirbantis vietinėje ar regioninėje žiniasklaidoje ir dirbantis šalies žiniasklaidoje.

II. KOMISIJA

4. Komisiją sudaro 5 nariai, tarp jų ne mažiau kaip 3 Lietuvių kalbos draugijos Kalbos tvarkytojų skyriaus atstovai.

5. Komisija sudaroma 3 metų laikotarpiui. Jos sudėtį tvirtina Lietuvių kalbos draugijos valdyba.

6. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Esant reikalui posėdžiai vyksta nuotoliniu būdu.

III. RINKIMŲ TVARKA

7. Žurnalistai siūlomi elektroniniu paštu tokia tvarka:

7.1. vietinėje ar regioninėje žiniasklaidoje dirbančius žurnalistus siūlo savivaldybių kalbos tvarkytojai;

7.2. šalies žiniasklaidoje dirbančius žurnalistus siūlo visi LKD nariai.

8. Premijos komisijai pateikiama medžiaga ir dokumentai:

8.1. žurnalisto straipsniai, esė, interviu, pokalbiai televizijos, radijo laidose, kuriuose aptariami aktualūs ir problemiški kalbos klausimai;

8.2. siūlymą teikiančio asmens pasirašytas lydraštis, kuriame pateikiami motyvai, kodėl šis žurnalistas siūlomas apdovanoti;

8.3. leidinio, interneto portalo, radijo ar televizijos laidos vadovų rekomendacijos (pageidautina).

9. Dokumentai, įrašyti PDF formatu, siunčiami el. paštu lkdraugija@gmail.com.

10. Siūlymai priimami nuo kovo 1 d. iki gegužės 1 d.

IV. RINKIMŲ REZULTATŲ SKELBIMAS

11. Žurnalisto – kalbos bičiulio – rinkimų nugalėtojus komisija skelbia gegužės 7-ąją, Spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną, tokia tvarka:

11.1. vietinės ar regioninės žiniasklaidos žurnalistas – kalbos bičiulis;

11.2. šalies žiniasklaidos žurnalistas – kalbos bičiulis.

V. RINKIMŲ NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

12. Žurnalisto – kalbos bičiulio – rinkimų nugalėtojams įteikiami diplomai ir LKD įsteigti prizai.

Žemiau Andriaus Ufarto nuotr. (Baltijos fotografijos linija)

Atsisiųskite skelbimo tekstą pdf formatu


Nuotraukų galerija