LLA kreipėsi į Vyriausybę ir Kultūros ministeriją dėl bibliotekų fondų finansavimo

2021 m. sausio 12 d.

Praėjusių metų gruodžio mėnesį Lietuvos leidėjų asociacijos valdyba kreipėsi į LR Vyriausybę ir Kultūros ministeriją prašydama 2021 metams skirti didesnį finansavimą bibliotekų fondams formuoti. Gautame atsakyme pranešama, kad ministerija padidino asignavimus 346 tūkst. eurų, tad iš viso bibliotekų fondams kitiems metams numatyta 2,658 tūkst. eurų.