Filtras
Rezultatų rikiavimas pagal
Kategorijos
Kaina

Gimtosios kalbos žurnalas skiriamas redaktoriams, kalbos tvarkytojams, dėstytojams ir mokytojams, žurnalistams, tarnautojams, verslininkams. Svarbiausi leidinio tikslai: populiariai pateikti kalbos specialistų rekomendacijas, dir... Skaityti daugiau

Gimtosios kalbos žurnalas skiriamas redaktoriams, kalbos tvarkytojams, dėstytojams ir mokytojams, žurnalistams, tarnautojams, verslininkams.

Svarbiausi leidinio tikslai:

  • populiariai pateikti kalbos specialistų rekomendacijas,
  • dirbti lingvistinio švietimo darbą,
  • skatinti įvairių sričių specialistus bendradarbiauti su kalbininkais,
  • ugdyti visuomenės kalbos kultūrą,
  • nagrinėti mokyklinės lituanistikos klausimus.

„Gimtojoje kalboje“ vertinami nauji lietuvių kalbos vartosenos reiškiniai, recenzuojami įvairios paskirties leidiniai, informuojama apie naujausią kalbos mokslo ir praktikos literatūrą. Skelbiami Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai ir rekomendacijos, informuojama apie Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, Valstybinės kalbos inspekcijos veiklą, rašoma apie Lietuvių kalbos draugijos, kalbos tiriamųjų įstaigų darbą. Pasakojama apie Lietuvos ir užsienio lingvistinį gyvenimą.

Kasmet išspausdinama apie 25–30 straipsnių, 85–90 atsakymų į klausimus, 10–12 kalbos recenzijų, skelbiama skaitytojų laiškų.

„Gimtoji kalba“ išeina kas mėnesį, žurnalo apimtis 36 puslapiai.

Leidžiama nuo 1933 m.

Spausdinto leidinio prenumerata https://www.prenumeruok.lt/

PDF varianto prenumerata https://www.melc.lt/lt/leidiniai/23-gimtoji-kalba?q=Kategorijos-Prenumerata

Svarbiausios datos

1933 m. Kaune išleidžiamas pirmasis „Gimtosios kalbos“ numeris.

1935–1937 m. „Gimtąją kalbą“ leidžia „Sakalo“ bendrovė (redaguoja Lietuvių kalbos draugija).

1938–1941 m. „Gimtąją kalbą“ leidžia Lietuvių kalbos draugija.

1958 m. atgaivinta „Gimtoji kalba“pradedama leisti Čikagoje (redaguoja Lietuvių kalbos draugija, leidžia JAV lietuvių bendruomenės kultūros fondas). Eina iki 1968 m.

1968 m. Vilniuje pradedamas leisti Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Respublikinės kalbos komisijos ir Vilniaus universiteto kalbos kultūros biuletenis „Mūsų kalba“. Eina iki 1989 m..

1990 m. „Gimtoji kalba“ atkuriama Lietuvoje.

1990–1996 m. „Gimtąją kalbą“ leidžia Lietuvių kalbos draugija.

1996–2000 m. „Gimtąją kalbą“ leidžia SP UAB „Gimtoji kalba“.

Nuo 2000 m. „Gimtąją kalbą“ leidžia Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.

Vyriausieji redaktoriai

Jurgis Talmantas (1894–1955)

1933–1936 m.

Leonardas Dambriūnas (iki 1945 m. Dambrauskas) (1906–1976)

1936–1937 m., 1961–1968 m.

Petras Jonikas (1906–1996)

1938–1940 m., 1958–1960 m.

Aldonas Pupkis

1968–1989 m. „Mūsų kalbos“ atsak. redaktorius,

1990–2000 m. „Gimtosios kalbos“ vyr. redaktorius

Rita Urnėžiūtė

nuo 2000 m.