0
Aprašymas

Aiškinamajame anglų–lietuvių kalbų projektų valdymo terminų žodyne surinkti ne tik projektų, bet ir programų bei portfelių valdymo ir vadovavimo terminai iš trijų svarbiausių projektų valdymo standartų – IPMA ICB, PMI PMBOK ir PRINCE2 – bei naujausių projektų valdymo mokslo šaltinių. Tinkamiausias lietuviškas terminas parinktas vadovaujantis bendraisiais terminologijos principais ir norminimo kriterijais, laikantis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir rekomendacijų. Terminų apibrėžtys sudarytos pagal sistemų teorijos principus, remiantis lietuvių kalba publikuotais vadybos standartais, aukštųjų mokyklų vadovėliais ir projektų valdymo žinynais.

Šis aiškinamasis žodynas, liudydamas Lietuvos projektų, programų ir portfelių valdymo veiklos gyvybingumą ir intensyvumą, paspartins nacionalinių valdymo tradicijų formavimąsi, padės didinti projektų valdymo brandą, patenkins projektų valdymo specialistų ir vadybos mokslininkų poreikį susikalbėti gimtąja kalba ir sumažins skolinių bei svetimybių vartojimą profesinėje ir akademinėje aplinkoje.

Žodyną sudaro pagrindinis nelizdinis tekstas, abėcėlinė lietuviškų ir angliškų terminų rodyklė, dažniausiai vartojamų projektų valdymo santrumpų žodynėlis. Terminai pateikiami pagal anglų kalbos abėcėlę ir numeruojami. Lietuviški terminai sukirčiuoti pagal „Dabartinės lietuvių kalbos žodyną“, „Dabartinės lietuvių kalbos gramatiką“ ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rekomendacijas. Jei žodyne leidžiami keli kirčiavimo variantai, pateikiamas pirmasis.

Žodyno autorius Vytautas Būda daugiau kaip penkiolika metų projektų valdymo klausimais konsultuoja Lietuvos verslo įmones ir nevyriausybines organizacijas, veda seminarus, kuria akademines ir praktines mokomąsias projektų valdymo programas, skaito paskaitas ir vykdo mokslo tiriamuosius projektų valdymo srities darbus, su bendraautoriais yra išleidęs projektų valdymo vadovėlį, praktinį vadovą.

Parašykite atsiliepimą

Naujos Knygos