0
Aprašymas

Krokuvos Čartoriskių bibliotekoje yra išlikęs anoniminės (pasirašytos tik kriptonimu X. D. K. P. S.) žemaitiškos lietuvių kalbos gramatikos rankraštis (kaip rodo vandenženkliai ir istorijos duomenys, ji parašyta apie 1820–1830). Tai seniausia žinoma žemaičių tarme grįsta lietuvių kalbos gramatika. Leidinyje (tai trečioji Bibliotheca Archivi Lithuanici serijos knyga) pirmą kartą skelbiamas šios gramatikos rankraštis: fotokopijos, perraša ir vertimas į lietuvių kalbą. Taip pat skelbiami Giedriaus Subačiaus ir Halinos Karaś straipsniai apie gramatikos rankraštį, jo lietuvių ir lenkų kalbos ypatybes.

Knygos rengimą ir leidybą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija pagal Valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.

Apie G. Subačiaus leidinį rašo...

Parašykite atsiliepimą

Naujos Knygos