0
Aprašymas

Parduotas visas leidinio tiražas!
Tai paskutinė sintaksės dalykams skirta naujųjų Kalbos patarimų knygelė. Joje pateikiami dabartinės bendrinės kalbos vartosenai aktualūs įvairuojantys prielinksnių ir polinksnių vartojimo atvejai, skirtingais vertinimo laipsniais parodomas vertinamųjų kalbos reiškinių santykis su bendrinėmis kalbos normomis ir mėginama atskleisti norminės vartosenos polinkius. Įdėta ir naujų, iki šiol visai kalbininkų neaptartų ir neįvertintų reiškinių.

Knygelės tekstas apsvarstytas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos. Rengimą ir leidybą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija pagal Valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.

Parašykite atsiliepimą

Naujos Knygos