0
Aprašymas

Pastaruoju metu tarp lietuvių ir baltarusių (gudų) istorikų padaugėjo ginčų dėl Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos kilmės. Kas sukūrė šią valstybę? Lietuviai ar baltarusiai? Ginčuose neretai liečiami kalbos mokslo dalykai. Nekalbininkų samprotavimuose yra begalės visokių netikslumų, kurie atsiranda dėl to, kad iškreiptai vartojami terminai baltai, vakarų baltai, rytų baltai. Dažnai neteisingai, tiesiog nemokšiškai aiškinama šaltiniuose esamų vietovardžių ir asmenvardžių kilmė.

Šioje knygoje aptariami tik tie su kalbos mokslu susiję dalykai, kurie yra būtini norint teisingai suprasti Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos kilmę, dėl kurių daugiausia ginčijamasi. Plačiai išsiaiškinamos pagrindinės sąvokos, jų turinys, reikšmė nušviečiant tautos ir jos sukurtos valstybės atsiradimą. Aptariama senojo Lietuvos valstybės vardyno – vietovardžių ir asmenvardžių – kilmė remiantis moderniosios kalbotyros duomenimis.

Knygos objektą ir joje daromas išvadas nusako pavadinimo paantraštė: Didžioji Lietuvių Kunigaikštija kalbotyros mokslo šviesoje. Tačiau autorius daro ekskursą į kitas mokslo sritis, naudojasi ir jų duomenimis. Knyga sumanyta kaip susijusių su senąja Lietuvos valstybe keturiasdešimties svarbiausių mįslių įminimas. Stengtasi dėstyti populiariai, kad suprastų kiekvienas išsilavinęs žmogus, kokios specialybės ir profesijos jis bebūtų.

Parašykite atsiliepimą

Naujos Knygos
10,00 €
Autobiografija
0

Autobiografija

16,35 €
Trumpa Anglijos istorija
0

Trumpa Anglijos istorija