0
Aprašymas

Parduotas visas leidinio tiražas!

Antrąją naujųjų Kalbos patarimų knygelę, skirtą sintaksės reiškiniams, sudaro trys dalys: 1) linksnių vartojimas, 2) prielinksnių ir polinksnių vartojimas, 3) įvairūs kiti sintaksės dalykai. Dėl didelės apimties jos leidžiamos atskirai. Šioje knygelėje pateikiamos bendrinės lietuvių kalbos linksnių vartojimo rekomendacijos (pasitaikė skyrybos klaidos ar klaidų? projektą grąžino papildymui ar papildyti? teismo jurisdikcijoje esantis ar teismo jurisdikcijai priklausantis klausimas? ir pan.).

Knygelės tekstas apsvarstytas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos. Rengimą ir leidybą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija pagal Valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.

Parašykite atsiliepimą

Naujos Knygos