0
Aprašymas

 

 

 

 

 

 

 

"Nōn enim tam praeclārum est scīre Latīnē quam turpe nescīre" (Cicerō)

"Ne tiek garbinga lotynų kalbą mokėti, kiek gėdinga jos nemokėti" (Ciceronas)

Lotynų kalba reikšminga tarptautiniam bendradarbiavimui ir šiandien. Ji tebėra Europos mokslininkų, ypač filologų, biologų ir medikų, tarptautinė kalba. Ir mūsų dienomis lotynų kalba, kaip ir senovės graikų, yra tarsi šaltinis, iš kurio tebesemiama vis nauja mokslinė ir techninė terminija, o įvairiais posakiais, sparnuotais žodžiais ji skamba literatūroje, spaudoje, radijuje ir televizijoje, internete, iš įvairiausių žmonių lūpų.

Geras lotynų kalbos mokėjimas padeda studijuoti ir lietuvių kalbą. Juk ir Jonas Jablonskis, literatūrinės lietuvių kalbos tėvas, gramatikas, buvo geras lotynų kalbos mokovas ir mokytojas. Lotynų kalbos sintaksės studijavimas pratina logiškai galvoti, tiksliai reikšti mintis. Be to, lotynų kalbos gramatika yra Europos gramatikų prototipas.

Ketvirtasis lotynų kalbos vadovėlio lediimas skirtas humanitarinių specialybių studentams.

VADOVĖLIO TURINYS (PARSISIŲSTI)

Parašykite atsiliepimą