Asmens duomenų apsauga

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Pranešimas apie asmens duomenų saugumo pažeidimą

Duomenų subjektų prašymų susipažinti su duomenimis forma

Kontaktinė informacija: tel. (8 5) 243 13 38, el. p. info@melc.lt 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinganacionalinė asmens duomenų priežiūros institucija:

Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija

Kontaktinė informacija:

A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445 Faks. (8 5) 261 9494

El. p. ada@ada.lt

Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją