Korupcijos prevencija

KORUPCIJOS PREVENCIJA MOKSLO IR ENCIKLOPEDIJŲ LEIDYBOS CENTRE

Siekdami, kad Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro (toliau – MELC) veikla taptų maksimaliai skaidri ir vieša, nuolatos įgyvendiname neformalias ir efektyvias prevencijos priemones, užkertančias kelią galimai korupcijai.

MELC vadovaujasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 patvirtinta Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka bei Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 patvirtintomis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis.

LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu nustatytoje veiklos srityje, kurioje tikslinga atlikti antikorupcinę analizę ir vertinimą, iki kiekvienų metų III ketvirčio pabaigos MELC rengia antikorupcinės analizės ir vertinimo motyvuotą išvadą.

Nuo 2019 m. sausio 1 d., vadovaujantis korupcijos prevencijos įstatymo 101 straipsniu, valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią galbūt padarė jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai, privalo pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai, Lietuvos Respublikos prokuratūrai arba ikiteisminio tyrimo įstaigai. Pranešimo apie korupciją atmintinę rasite ČIA . Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą šabloną rasite ČIA.

Informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus MELC galima pateikti:

tiesiogiai atvykus į MELC (adresu Ukmergės g. 222, Vilnius) pateikti pranešimą raštu MELC Administracijos skyriaus darbuotojui;

atsiųsti pranešimą paštu (adresu Ukmergės g. 222, 07157 Vilnius, Lietuva);

elektroniniu paštu: melc@melc.lt arba rima.varniene@melc.lt;

paskambinti telefonais (8 5) 243 13 34 arba (8 5) 243 13 41;

paskambinti Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis), pranešti el. paštu stt@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba palikti pranešimą interneto svetainėje.

Užgaulaus ir įžeidžiančio pobūdžio anoniminiai pranešimai nebus nagrinėjami. Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu, už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė.

MELC korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų nebuvo nustatyta.2019 MELC viešųjų pirkimų srities antikorupcinės analizės ir vertinimo išvada

2020 MELC viešųjų ir privačių interesų deklaravimo ir konfliktų valdymo srities antikorupcinės analizės ir vertinimo išvadaAktualios nuorodos 

Korupcijos prevencijos įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/asr

Nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25c529d0cbcd11e4aaa0e90fce879681

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinis veiklos planas  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/13fd20601e6e11e586708c6593c243ce/YSdvAeQlwp

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020–2023 metų korupcijos prevencijos programa https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b733e6f0a0dd11ea9515f752ff221ec9

Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnyba  https://www.stt.lt/

Atmintinė apie pranešimą apie korupciją