Finansinių ataskaitų rinkiniai

2020 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos:

Finansinės ataskaitos 2020-03-31 

2019 m. IV ketvirčio finansinės ataskaitos:

2019-12-31 Finansinės ataskaitos

2019 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos:

Finansinės ataskaitos 2019-09-30

2019 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos:

Finansinės ataskaitos 2019-06-30

2019 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos:

Finansinės būklės ataskaita 2019-03-31

2018 m. IV ketvirčio finansinės ataskaitos:

2018-12-31 Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras I

F-A-FBA-ZL-1 - Finansinės būklės ataskaita

F-A-FBA-ZL-2 - Finansinės būklės ataskaita

F-A-GTP-ZF - Grynojo turto pokyčių ataskaita

F-A-PSA-ZL-1 - Pinigų srautų ataskaita

F-A-PSA-ZL-2 - Pinigų srautų ataskaita

F-A-VRA-ZL - Veiklos rezultatų ataskaita

F-P01-1-ZL - Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniams

F-P01-2-ZL - Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams

F-P12-1-ZF - Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai

F-P12-2-ZF - Finansavimo sumų likučiai

Titulinis lapas

MELC Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2018 m

2018 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos:

Aiškinamasis raštas 2018-09-30 1 d.

Aiškinamasis raštas 2018-09-30 2 d

Finansavimo sumų pagal šaltinius ataskaita 2018-09-30

Finansinės būklės ataskaita 2018-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2018-09-30

2018 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos:

Veiklos rezultatų ataskaita 2018-06-30

Finansinės būklės ataskaita 2018-06-30

Finansavimo sumos pagal šaltinius 2018-06-30

Aiškinamasis raštas 2018-06-30

2018 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos:

Veiklos rezultatų ataskaita 2018-03-31

Finansinės būklės ataskaita 2018-03-31

Finansavimo sumos 2018-03-31

Aiškinamasis raštas 2018-03-31

2017 metų finansinės ataskaitos:

Aiškinamasis raštas 1 dalis 2017-12-31

Aiškinamasis raštas 2 dalis 2017-12-31

Aiškinamasis raštas 3 dalis (Pastabos) 2017-12-31

Finansinės ataskaitos 2017-12-31

Priedai prie aiškinamojo rašto 2017-12-31

2017 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos:

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-09-30

Finansinės būklės ataskaita 2017-09-30

Finanasavimo sumos 2017-09-30

Aiškinamasis raštas 2017-09-30

2017 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos:

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-06-30

Finansinės būklės ataskaita 2017-06-30

Finansavimo sumos 2017-06-30

Aiškinamasis raštas prie FA 2017-06-30

2017 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos:

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-03-31

Finansinės būklės ataskaita 2017-03-31

Finansavimo sumos 2017-03-31

Aiškinamasis raštas 2017-03-31