Darbo užmokestis

MOKSLO CENTRO DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS EURAIS NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ

 

PAREIGYBĖ

2019 metų vidurkis (Eur)

Darbuotojų skaičius 2019 m.

Direktorius

2191

1

Direktoriaus pavaduotoja

 

1819

1

 VLE skyrių vedėjai

1202

6

Kiti vedėjai

1153

3

Vyr. buhalterė

1755

1

Vyresnieji moksliniai redaktoriai

981

14

 Moksliniai redaktoriai

976

1

Kiti specialistai

1029

8

Kvalifikuoti darbininkai

717

3

Darbininkai

555

1

ANKSTESNIŲ METŲ DUOMENYS

Pareigybė

2018 metų vidurkis (Eur)

Darbuotojų skaičius 2018 m.

Direktorius

1754

1

Direktoriaus pavaduotoja

1319

1

VLE skyrių vedėjai

903

6

Kiti vedėjai

853

3

Vyr. buhalterė

1226

1

Vyresnieji moksliniai redaktoriai

728

15

Moksliniai redaktoriai

588

2

Kiti specialistai

846

7

Kvalifikuoti darbininkai

528

4

Darbininkai

434

6