Darbo užmokestis

MOKSLO CENTRO DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS EURAIS NEATSKAIČIUS MOKESČIŲPAREIGYBĖ

2021 metų vidurkis (Eur)

Darbuotojų skaičius 2021 m.

Direktorius

2439

1

Direktoriaus pavaduotoja 

1925

1

 VLE skyrių vedėjai

1372

5

Kiti vedėjai

1489

4

Vyr. buhalterė

1795

1

Vyresnieji moksliniai redaktoriai

1184

13

 Moksliniai redaktoriai

1126

1

Kiti specialistai

1172

11

Kvalifikuoti darbininkai

935

2

Darbininkai

642

1

 

ANKSTESNIŲ METŲ DUOMENYS

PAREIGYBĖ

2020 metų vidurkis (Eur)

Darbuotojų skaičius 2020 m.

Direktorius

2320

1

Direktoriaus pavaduotoja 

1957

1

 VLE skyrių vedėjai

1269

6

Kiti vedėjai

1397

3

Vyr. buhalterė

1843

1

Vyresnieji moksliniai redaktoriai

1071

14

 Moksliniai redaktoriai

1061

1

Kiti specialistai

1172

8

Kvalifikuoti darbininkai

917

2

Darbininkai

607

1ANKSTESNIŲ METŲ DUOMENYS

PAREIGYBĖ

2019 metų vidurkis (Eur)

Darbuotojų skaičius 2019 m.

Direktorius

2191

1

Direktoriaus pavaduotoja

1819

1

 VLE skyrių vedėjai

1202

6

Kiti vedėjai

1153

3

Vyr. buhalterė

1755

1

Vyresnieji moksliniai redaktoriai

981

14

 Moksliniai redaktoriai

976

1

Kiti specialistai

1029

8

Kvalifikuoti darbininkai

717

3

Darbininkai

555

1