Darbo užmokestis

MOKSLO CENTRO DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS EURAIS NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ

 

Pareigybė

2018 metų vidurkis (Eur)

Darbuotojų skaičius 2018 m.

Direktorius

1754

1

Direktoriaus pavaduotoja

1319

1

VLE skyrių vedėjai

903

6

Kiti vedėjai

853

3

Vyr. buhalterė

1226

1

Vyresnieji moksliniai redaktoriai

728

15

Moksliniai redaktoriai

588

2

Kiti specialistai

846

7

Kvalifikuoti darbininkai

528

4

Darbininkai

434

6

 

 

ANKSTESNIŲ METŲ DUOMENYS

 

Pareigybė

2017 metų vidurkis (Eur)

Darbuotojų skaičius 2017 m.

Direktorius

1651

1

Direktoriaus pavaduotoja

1136

1

Skyrių vedėjai

841

9

Vyr.buhalterė

1123

1

Vyresnieji moksliniai redaktoriai, specialistai

685

28

Darbininkai

453

11