Veiklos sritys

Pagrindinė MELC veiklos sritis yra leidyba. Svarbiausios MELC leidybos kryptys yra šios:

  • elektroninė Visuotinė lietuvių enciklopedija,         
  • elektroninė Mažosios Lietuvos enciklopedija,
  • įvairių mokslo šakų monografijos,
  • užsienio autorių mokslo veikalai,
  • lingvistiniai ir terminų žodynai,
  • aukštųjų mokyklų vadovėliai,
  • mokslo populiarinamosios knygos,
  • knygų serija Lietuva,
  • pažintinė literatūra apie Lietuvą užsienio kalbomis,
  • žurnalas Gimtoji kalba.

Daugumą MELC leidinių yra parengę Lietuvos autoriai – istorikai, lituanistai, menotyrininkai, socialinių, kitų humanitarinių ir tiksliųjų mokslų specialistai. MELC bendradarbiauja su Lietuvos mokslų akademija, mokslo tiriamaisiais institutais, universitetais, kitomis aukštosiomis mokyklomis, kultūros ir švietimo įstaigomis.

Bendradarbiaujame su Nacionaliniu M. K. Čiurlionio dailės muziejumi, Lietuvos nacionaliniu dailės muziejumi, MO muziejumi, Lietuvos centriniu valstybės archyvu, Lietuvos nacionaline UNESCO komisija, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija, taip pat užsienio leidyklomis, foto agentūromis – Lietuvos naujienų agentūra ELTA, Shutterstock, Scanpix, Gallo images ir kt.

MELC dalyvauja kasmetinėje Vilniaus knygų mugėje, rengiamoje LITEXPO parodų rūmuose, taip pat Frankfurto, Varšuvos, Geteborgo, Minsko, Bolonijos, Leipcigo ir kitose.

MELC yra Lietuvos leidėjų asociacijos ir Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų asociacijos narys.