0
Aprašymas

Daiva Beliokaitė. Klaipėdos krašto lietuvininkų pamokos mūsų laikams 3

Straipsnyje prisimenamas mūsų istorijos tarpsnis, kai Mažoji Lietuva, galima sakyti, gelbėjo Didžiąją Lietuvą, teikdama jai spausdintas lietuviškas knygas. Rašoma apie Klaipėdos krašto žmones, išsaugojusius lietuvių kalbą, savo pastangomis padėjusius dviem Lietuvoms susijungti ir tapti modernia valstybe. Apibendrinant teigiama, kad pagarba kalbai neatsiras be didesnės pagarbos valstybei, o valstybe nesididžiuosime, jei nesuvoksime jos raidos. Siūloma šalia baigiamojo lietuvių kalbos ir literatūros egzamino įtvirtinti privalomą Lietuvos istorijos egzaminą. Kitas siūlomas svarbus žingsnis – kad kiekvieno Lietuvos regiono vaikai mokytųsi ir savojo krašto istorijos. 

Anželika Smetonienė. Neįprastos žodžių reikšmės Konstantino Sirvydo žodyne „Promptuarium dictionum Polonicarum, Latinarum et Lituanicarum“ 8

Tęsdama „Gimtosios kalbos“ rugsėjo mėn. numeryje pradėtą savitosios pirmojo Konstantino Sirvydo žodyno leksikos analizę, šį kartą kalbininkė rašo apie žodžius, kurie tam tikromis reikšmėmis pavartoti tik šiame žodyne. Konkrečiau tariant, tie žodžiai vartojami dabartinėje lietuvių kalboje ar jos tarmėse, aptinkami kituose senuosiuose lietuvių kalbos raštuose, bet tam tikros jų reikšmės randamos tik pirmajame Sirvydo žodyne, pavyzdžiui: „dėtuvai“ (sūriams spausti forma), „girietis“ (apuokas) ir kt. 

Genovaitė Kačiuškienė. Žvelgiant į trejus Lietuvių kalbos draugijos veiklos metus 14

Straipsnyje, parengtame pagal Lietuvių kalbos draugijos suvažiavime skaitytą pranešimą, supažindinama su šios organizacijos veikla tarp dviejų rinkiminių suvažiavimų: nuo 2017 m. rugsėjo iki 2020 m. rugsėjo. Apžvelgiami aktyviausių skyrių darbai, svarstoma, kaip sekasi tęsti veiklos tradicijas ir įgyvendinti naujas iniciatyvas (LKD skaitymai, internetinė viktorina, Metų žodžio ir Metų posakio rinkimai). Apibendrinama, kad svarbiausias LKD tikslas ir toliau turėtų būti kalbinis visuomenės švietimas – kūrybingas, išradingas, šiuolaikiškas.

Aktualijos

Lietuvių kalbos draugijos suvažiavime linkėta drąsos ir kūrybingumo (Rita Urnėžiūtė) 21

Rugsėjo 26 d. įvykusiame Lietuvių kalbos draugijos suvažiavime išrinkta nauja valdyba, taryba ir revizijos komisija, diskutuota dėl veiklos turinio ir įvairių organizacinių reikalų – suvažiavimų rengimo tvarkos, įstatų atnaujinimo, naujų padalinių steigimosi. Dar vienai kadencijai išrinkta valdybos pirmininkė Genovaitė Kačiuškienė linkėjo per ateinančius trejus metus visiems LKD nariams drąsiau reikšti savo nuomonę kalbos klausimais ir ieškoti įdomesnių veiklos formų.

Gražiausi Kėdainių krašto upių vardai (Rytas Tamašauskas) 24

Pernai, minėdami Vietovardžių metus, Kėdainių r. gyventojai buvo sumanę išrinkti įdomiausią savo krašto gyvenamosios vietovės pavadinimą. Pasibaigus balsavimui savivaldybės svetainėje paaiškėjo, kad rinkimų nugalėtoju tapo Devynduoniai – kaimas Gudžiūnų seniūnijoje. Paskatinti pernykščių rinkimų populiarumo, šiemet kėdainiečiai nutarė tęsti tradiciją ir paskelbė gražiausio upėvardžio rinkimus. Jų iniciatoriai – Kėdainių r. savivaldybė ir Lietuvių kalbos draugijos Kėdainių Mikalojaus Daukšos skyrius. Švietimo skyriaus vyr. specialistas, kraštotyrininkas, vardyno tyrėjas Rytas Tamašauskas atrinko ir pateikė balsuotojams 35 upių vardus. Visi jie savivaldybės svetainėje buvo pristatyti su aprašais – aptarta vardo kilmė, istoriniai ir tarminiai upėvardžio ir gretimų gyvenamųjų vietų vardų formų variantai, bendrašakniai vietovardžiai, pateikta istorinės, fiziogeografinės, tautosakinės informacijos. Gražiausiu upės vardu balsavimo dalyviai išrinko Ašarėną, antroje vietoje atsidūrė Šušvė, trečioje – Obelis. Nemažai dėmesio sulaukė ir Dotnuvėlė, Smilga, Dangaučius. Žurnale skelbiami Ryto Tamašausko parengti šių šešių upių vardų aprašai.

Išėjo Amžinybėn Zita Asta Alaunienė (Bronius Dobrovolskis) 28

Rugsėjo pradžioje netekome kalbininkės, edukologijos daktarės, docentės, įžvalgios ir kruopščios aktualiausių gimtosios kalbos mokymo problemų ir mokinių kalbos tyrėjos, reikšmingų mokomųjų knygų ir metodinių darbų, mokslinių straipsnių autorės Zitos Astos Alaunienės.

Kronika 32

Šio numerio kronikoje – skyrelis „Personalijos“.

* Internetu užsakyti leidiniai PDF formatu siunčiami el. paštu. 

Parašykite atsiliepimą