0
Aprašymas

Rima Bakšienė. Lituanisto vaidmuo visuomenėje anksčiau ir dabar 3

Straipsnyje pabrėžiami nauji kalbininko lituanisto misijos dabartinėje visuomenėje aspektai. Siekiama išsklaidyti įsitikinimą, kad šios profesijos atstovų pagrindinė paskirtis – tik taisyti rašytinės ir sakytinės kalbos klaidas. Šiuolaikinių kalbininkų lituanistų mokslinę veiklą autorė mėgina apibūdinti remdamasi Vytauto Kardelio suformuluotais „dialektologijos interesais“ ir juos interpretuodama.

Aurelija Genelytė. Eugenijos Šimkūnaitės žodžiai „Lietuvių kalbos žodyne“ ir jo kartotekose 9

Didžiojo „Lietuvių kalbos žodyno“ kartotekose (ir pagrindinėje, ir papildymų) sukaupta keli šimtai Eugenijos Šimkūnaitės užrašytų kortelių. Dalis jų pateko į žodyno tomus, dalis liko gulėti kartotekų dėželių gale už specialaus metalinio skirtuko – čia žodynininkai sudėdavo rašant žodyno tekstą nepanaudotas ar abejotinos vertės korteles. Straipsnyje pasakojama, kokių žodžių ir iš kurių vietų yra užrašiusi Šimkūnaitė, kuo išsiskiria jos užrašyta leksika, kaip žodynininkai ir pati žodžių rinkėja vertino šias korteles („[…]  jei, brolyčiai, panašių dalykų nematę, tai dar nereiškia, kad jie beverčiai.“)

Anželika Smetonienė. Unikali žodyno „Promptuarium dictionum Polonicarum, Latinarum et Lituanicarum“ leksika 18

1620 m. pasirodęs pirmasis Konstantino Sirvydo žodynas „Promptuarium dictionum Polonicarum, Latinarum et Lituanicarum“ – pirmasis tokio pobūdžio žodynas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Jis turėjo ypatingą reikšmę ano meto švietimui. Rašydamas žodyną lietuvių kalbos vartotojams, Sirvydas siekė lietuvių kalboje rasti atitikmenų aiškinamiems lenkų ir lotynų kalbų žodžiams. Ieškodamas atitikmenų, autorius neretai pats kūrė žodžius, vietomis aklai vertė, vartojo skolinius, hibridus, kurie, jei ir buvo tuo metu žinomi, ilgainiui nunyko ir šiandien nebėra vartojami. Straipsnio autorė atkreipia skaitytojų dėmesį į ypatingą leksiką, užfiksuotą šiame žodyne: žodžius, randamus tik jame, nepaliudytus nei tarmėse, nei kituose to meto ar vėlesniuose raštuose, išskyrus paties Sirvydo raštus ir vėlesnius žodynus. 

Mums rašo

Latvių kalbos dėstytojų mokymai, arba Vasarinių obuolių skonis (Regina Kvašytė) 24

Dalijamasi įspūdžiais iš Latvių kalbos agentūros surengto seminaro dėstytojams, užsienio ir Latvijos aukštosiose mokyklose dėstantiems latvių kalbą.

Ėjęs savo keliu (Gintautas Akelaitis, 1949–2020) (Daiva Vaišnienė, Albinas Drukteinis, Vidmantas Petras Kuprevičius, Zita Karklelytė) 27

Rugpjūčio 2 d. mirė kalbininkas, buv. Vilniaus pedagoginio universiteto docentas, Mykolo Romerio universiteto profesorius, ilgametis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narys, Lietuvių kalbos draugijos narys Gintautas Akelaitis. Atsisveikinimo žodį taria buvę kolegos, studentai, bendraminčiai.

Apžvalga

Słowa roku, słowa miesiąca, słowa dnia (Rita Urnėžiūtė) 31

Apžvelgiama 2019 m. pabaigoje Varšuvoje paskelbta autorių kolektyvo monografija apie Metų žodžio rinkimus Lenkijoje – rinkimų ištakas ir tradicijas, žodžių atrankos principus ir balsavimo sistemą. 

Kronika 34

Neseniai įsikūrusių Lietuvių kalbos draugijos skyrių vadovės Vida Ragauskienė (Kuršėnai) ir Rūta Švedienė (Kėdainiai) pasakoja apie įdomiausius šią vasarą ir rugsėjo pradžioje vykusius renginius.

Parašykite atsiliepimą