0
Aprašymas

Kęstutis Kaminskas

Grįžtantys iš emigracijos vaikai Lietuvos mokyklose 3

Grįžtantys iš emigracijos vaikai pasižymi labai skirtingais lietuvių kalbos gebėjimais: vieni nekalba lietuviškai ir todėl negali mokytis mokyklose, kur mokoma lietuvių kalba, kiti yra visai raštingi, bet neturi literatūrinio išprusimo, kurio reikalauja bendrojo ugdymo mokyklos lietuvių kalbos programos. Šių vaikų integravimasis į švietimo sistemą – rimta užduotis Lietuvos mokyklai kaip institucijai.

Loreta Vilkienė

Mokinių žodyno tyrimai Vilniaus gimnazijose 8

Trys Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Taikomosios kalbotyros instituto mokslininkės tyrė Vilniaus lietuviškų, lenkiškų ir rusiškų gimnazijų trečių klasių mokinių lietuvių kalbos mokėjimo kokybę, jos ryšius su kalbinėmis nuostatomis ir mokymosi motyvacija. Vienas iš tyrimo klausimų buvo mokinių vartojamo lietuvių kalbos žodyno dydis. Gauti rezultatai ir jų analizė atskleidė reikšmingų išvadų ir suteikė medžiagos tolesniems tyrimams.

Bonifacas Stundžia

Bendrinės kalbos kirčiavimą toliau artinant prie vartosenos 13

Straipsnyje komentuojamos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos apsvarstytos ir pakoreguotos kirčiavimo rekomendacijos.

Atgarsiai

Neleiskime pražūti savo tėviškių atminimui (Kazimieras Ambrasas SJ) 14

Atsiliepiant į pernai žurnale skelbtą Laimučio Bilkio straipsnį „Vietovardžių metų prasmė“ pasakojama apie žmones, įamžinančius savo tėviškių atminimą.

Aktualijos

Mokslininkai ir mokytojai apie bendrinę tartį ir kirčiavimą (Rita Urnėžiūtė) 15

Sausio 22 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Valstybine lietuvių kalbos komisija ir Lietuvių kalbos institutu surengė diskusijų seminarą „Kiek svarbus bendrinės tarties ir kirčiavimo ugdymas mokykloje?“. Apžvelgiami pranešimai ir svarbiausi diskusijose gvildenti klausimai.

Metų žodis ir Metų posakis

Dar kartą apie Alytų, arba 2019-ųjų Metų žodžio ir Metų posakio rinkimams pasibaigus (Rita Urnėžiūtė) 19

Vasario 21 d. paskelbti trečią kartą Lietuvoje surengtų Metų žodžio ir Metų posakio rinkimų rezultatai. Metų žodžiu visuomenė išrinko žodį „gaisras“, komisija – žodį „trinkelizacija“. Metų posakio rinkimuose ir visuomenė, ir komisija pirmą vietą skyrė posakiui „Mes dzūkai – ne paspirtukai“.

Pedagogo užrašai

Literatūrinis ir kalbinis ugdymas – neatskiriami (Jurga Dzikaitė) 22

Remdamasi savo asmenine patirtimi, mokytoja Jurga Dzikaitė pasakoja, kaip literatūros pamokose aktualizuojamas kūrėjo, kūrinio ir vietos ryšys, kaip mokomasi suprasti ir vartoti literatūros mokslo terminus, atskleisti kūrėjų leksikos ypatybes.

Apžvalga

Asta Balčiūnienė, Violeta Meiliūnaitė, Regina Rinkauskienė. Kupiškėnų, uteniškių ir panevėžiškių paribio šnektos XXI amžiuje (Violeta Meiliūnaitė) 26

Autorių kolektyvo monografijoje nagrinėjant rytų aukštaičių kupiškėnų, panevėžiškių ir uteniškių paribio šnektas siekta įvertinti kalbos variantų vartoseną, kaitą ir raidos polinkius, atskleisti šnektų vartotojų kalbines nuostatas.

Skelbiamas Kalbininko Petro Būtėno ir jo mokinės Aleksandros Kazickienės atminimo premijos pretendentų konkursas 28

Kronika 31

Vasario 7 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete atidaryta akademiko Zigmo Zinkevičiaus auditorija. Apie šį renginį rašo Mindaugas Šinkūnas. Rita Urnėžiūtė pasakoja apie antruosius Lietuvių kalbos draugijos skaitymus, šiais metais surengtus kartu su Lietuvos kultūros kongreso taryba, „Lituanistų sambūriu“ ir Valstybine lietuvių kalbos komisija. Paskutiniuose žurnalo puslapiuose skelbiamos dvi šio renginio dalyvių priimtos rezoliucijos: dėl valstybinės kalbos statuso stiprinimo ir dėl lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo bendrojo lavinimo mokyklose.


* Internetu užsakyti leidiniai PDF formatu siunčiami el. paštu. 

Parašykite atsiliepimą