Gimtoji kalba Nr. 11

Gimtoji kalba Nr. 11

 • Metai:
  2017
 • ISBN:
  ISSN 0868-5134
 • Puslapių skaičius:
  32
 • Įrišimas:
  Minkštas viršelis
 • Formatas:
  164x235 mm
 • 1.06 €
Kiekis:

Rūta Kazlauskaitė. „Voratinkliai draikės be vėjo…“ (voratinklio vaizdinys lietuvių poezijoje)             3

Tos pačios kultūrinės tradicijos žmonės tikrovę jaučia, pamatuoja, apmąsto ir įvertina labai panašiai, schemiškai. Suvokimo pagrindas bendras, bet skiriasi jo perteikimas, atvaizdavimas: vienas kalbinės bendruomenės narys renkasi vienokią raišką, kitas kitokią. Norint išskleisti sąmonėje susidėsčiusį kokio nors objekto vaizdą (vaizdinį), reikia nustatyti jo įkodavimo ypatumus: pasirenkamus kalbinės raiškos būdus ir priemones.

Šis Rūtos Kazlauskaitės straipsnis skirtas voratinklio vaizdiniui lietuvių pasaulėvaizdyje. Voratinklio ypatybes ir sąsajas su žmogumi siekiama atskleisti remiantis 95 lietuvių poetų kūryba. Iš daugiau kaip 200 analizei pasirinktų eilėraščių aiškėja, kad voratinklis mūsų suvokiamas kaip judantis (judinamas), draikus ir švelniai priglundantis, apgobiantis kūrinys. Šios trys ypatybės yra pagrindinės, tai voratinklio metaforizacijos pagrindas. Metaforos, pasitelkiamos voratinkliams įvardyti, tiesiogiai žymi įvairius dirbinius, būnamąsias vietas, šviesos šaltinius, gyvas būtybes ir jų kūno dalis.

Jūratė Lubienė. Ką apie grybus pasakoja jų vardai: vieta, laikas, funkcijos ir panašumas į kitas realijas             13

Tęsdama 10 numeryje pradėtą grybų pavadinimų motyvacijos apžvalgą, šį kartą autorė rašo apie tokius pavadinimus, kurie gali padėti suprasti, kur ir kada grybai auga, kaip jie gali būti ruošiami maistui ar naudojami kitoms žmogaus reikmėms. Grybų pavadinimus ne tik lietuvių, bet ir daugelio kitų tautų kalbose ypač dažnai lemia augimo vieta. Lietuvių kalboje grybų augimo vietai nusakyti pasidaryta žodžių net su 10 medžių pavadinimais: paąžuolinis, paberžiukas, palazdė, žilvitė, eglabaravykis ir kt. Augimo laiką atspindi ankstyvųjų grybų pavadinimai (greitygrybis, balandinukas, gegužiukas, mojavukas). Augimo laikas siejamas ir su žmonių dirbamais žemės ūkio darbais: pavyzdžiui, rugių vainikas, pinamas pabaigtuvėms, vadinamas jovaru, o rugiapjūtės pabaigoje dygstantys baravykai – jovariniais baravykais. Taip pat straipsnyje pasakojama, su kokiomis realijomis grybai lietuviams asocijuojasi pagal formos ar kitų požymių panašumą. Ypač daug grybų pavadinimų remiasi gyvūnų pavadinimais: kiškiabudė, vilkagrybis, kumelbudė, gaidelis, volungėlė, gegutės lizdas ir kt.
Apibendrinant teigiama, kad lietuviams, senovėje garbinusiems medžius ir miškus, grybų pasaulis buvo ir tebėra puikiai pažįstamas.

Mums rašo

Rašau lietuviškai (Stanislovas Masiokas)          19

Šiuo metu Lietuvoje įsigalėjusi vadinamoji skaičiukinė klaviatūra, t. y. amerikietiškoji qwerty klaviatūra, kurioje 9 lietuviškos raidės abėcėlės tvarka išdėstytos ant skaitmenų klavišų. Rašantiems lietuviškai ji nepatogi. Laiške rašoma apie Kauno „Rotary“ klubo iniciatyvą pritaikyti kompiuteriams lietuvišką visavertę ĄŽERTY klaviatūrą. Lietuviška klaviatūra, kaip valstybinės kalbos elementas, turėtų būti privaloma Lietuvos švietimo ir Lietuvos valstybinių įstaigų kompiuteriuose.

Buvo, yra ir liks (Audronė Kaukienė, 1941–2017) (Dalia Kiseliūnaitė)           22

Atsisveikinimo žodis baltistei, etninės kultūros puoselėtojai, Klaipėdos universiteto profesorei Audronei Kaukienei.                                                                                                   

Jis buvo Mokytojas (Vytautas Baliūnas, 1930–2017) (Rita Miknevičienė)     23

Į Amžinybę išlydėtas istorijos mokytojas ekspertas, ilgametis Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos istorijos muziejaus vadovas Vytautas Baliūnas.

Kronika         25

Jurgita Jaroslavienė rašo apie LKI ir VU surengtą konferenciją „Kalbų ir tarmių transformacijos“, skirtą Alekso Girdenio atminimui. Rita Urnėžiūtė apžvelgia Seime vykusios konferencijos „Kalbos, kultūros ir švietimo politikos sąveika ir sąsajos“ pranešimus.

Jūsų įvertinimas

Blogas Geras

NAUJOS KNYGOS

Balys Buračas

Kaina: 15.26 €

Kaina: 1.06 €

Vaclovas Bagdonavičius, Aušra Martišiūtė-Linartienė ir kiti

Kaina: 14.17 €

Kaina: 1.06 €

Kaina: 1.06 €

Kaina: 1.06 €