Bendrinės kalbos norminimas ir vartojimas („Gimtosios kalbos“ žurnalo 2006 metų 12 numerio priedas)

Bendrinės kalbos norminimas ir vartojimas („Gimtosios kalbos“ žurnalo 2006 metų 12 numerio priedas)

<B>Gimtosios kalbos</B> red. grupė

 • Dailininkas:
  Albertas Broga
 • Metai:
  2006
 • ISBN:
  5-420-01602-8
 • Puslapių skaičius:
  100
 • Įrišimas:
  Traukta brošiūra
 • Formatas:
  164x235 mm
 • 2.86 €
Pasibaigęs leidinio tiražas!

Straipsnių rinkinyje Bendrinės kalbos norminimas ir vartojimas skelbiami straipsniai, parengti pagal pranešimus, 2005 m. balandžio 15 d. perskaitytus Lietuvių kalbos draugijos 70-mečiui skirtoje konferencijoje Dabartinės bendrinės kalbos norminimas, ugdymas, istorija.

Irena Kruopienė apžvelgia, kaip pirmaisiais metais atgavus spaudą buvo norminama kalba Vilniaus žinių dienraštyje. Aldonas Pupkis nagrinėja LKD veiklą 1935–1941 m. ir plačiau apžvelgia, kaip LKD kalbininkai normino įvairias morfologines lytis. Vidas Garliauskas rašo apie vardyno norminimą 1933–1940 m. Gimtojoje kalboje. Lionė Lapinskienė iškelia kalbininko Petro Būtėno (1896–1980) nuopelnus bendrinei kalbai. Jurgita Gailiūnaitė apžvelgia Prano Skardžiaus (1899–1975) sintaksės svetimybių taisymus.

Albino Drukteinio straipsnyje Aktualizuotos reikšmės ir norma argumentuotai išplečiama dabartinė aktualizacijos samprata. Kazimieras Župerka rašo apie lietuvių kalbininkų ir kitų kultūros žmonių – rašytojų, žurnalistų, pedagogų, politologų, dvasininkų ir kt. – domėjimąsi etiniu kalbos dėmeniu nuo Atgimimo laikų iki šių dienų (Mūsų dėmesys kalbos etikai). Rita Miliūnaitė, remdamasi įvairių tinklalapių diskusijomis kalbos klausimais, aptaria dabartinės visuomenės požiūrį į kalbą ir kalbininkų darbą (Internetinė visuomenė ir kalbininkai: pokalbis įmanomas?). Dviejuose straipsniuose remiamasi studentų kalbos tyrimais. Tai Giedrės Čepaitienės straipsnis Komplimento semantika ir raiška ir Silvijos Papaurėlytės-Klovienės Studentų kalbos kultūros ugdymas.

Straipsnių rinkinys Bendrinės kalbos norminimas ir vartojimas Gimtosios kalbos žurnalo 2006 m. 12 numerio priedas. Valstybinė lietuvių kalbos komisija jį dovanoja visiems žurnalo prenumeratoriams.

Pastaba. Sandėlyje turime mažiau nei 10 knygų

Jūsų įvertinimas

Blogas Geras

NAUJOS KNYGOS

Kaina: 1.30 €

Rimantas Gučas

Kaina: 9.81 €

Kaina: 1.06 €

Hans-Georg Gadamer

Kaina: 19.62 €

Tomas Baranauskas

Kaina: 20.71 €

Kaina: 1.06 €

Wolfgang Dauber

Kaina: 15.26 €

Giedrė Lastauskienė, Rita Urnėžiūtė ir kiti

Kaina: 16.35 €